تولید گل و قلمه
۱۳۹۷-۰۵-۰۹
نفت و پالایش
۱۳۹۷-۰۴-۱۰